Hội nghị Trung ương 6: Đảng viên kỳ vọng sự phát triển của đất nước

Cán bộ, đảng viên tỉnh Phú Yên bày tỏ sự đồng thuận cao vì Hội nghị lần này đã cụ thể hóa những nội dung cốt lõi và những vấn đề lớn nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Hội nghị Trung ương 6: Đảng viên kỳ vọng sự phát triển của đất nước ảnh 1Phú Yên tập huấn thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với nhiều nội dung quan trọng đã được thông qua.

Cán bộ, đảng viên tỉnh Phú Yên bày tỏ sự đồng thuận cao vì Hội nghị lần này đã cụ thể hóa những nội dung cốt lõi và những vấn đề lớn nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Điều này giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân càng thêm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng.

Phát huy tinh thần nêu gương của Đảng

Qua theo dõi nội dung của hội nghị Trung ương 6 trên các phương tiện thông tin đại chúng, ông Đào Tấn Lộc, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên khẳng định, Trung ương Đảng đã có sự đổi mới trong sinh hoạt Đảng, thể hiện tinh thần nêu gương rất cao tại hội nghị lần này.

Ngay sau khai mạc, Trung ương Đảng đã xử lý khai trừ ra khỏi Đảng một đồng chí và cho thôi tham gia Ban chấp hành đối với ba đồng chí.

Sự đổi mới này của Trung ương Đảng truyền tải đi một thông điệp rằng, Đảng ta đang rất quyết liệt trong việc xử lý những đồng chí có vi phạm kỷ luật.

[Cử tri Cần Thơ nêu ý kiến về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng]

Bên cạnh đó, các đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng đã thể hiện quyết tâm nêu gương rất cao theo quy định đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, Kết luận số 20-TB/TW, ngày 8/9/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật.

Là người có nhiều năm gắn bó với các đề tài về xây dựng Đảng, Nhà báo Hoàng Chương, nguyên Trưởng Phòng Nội chính-Xây dựng Đảng (Báo Phú Yên) cho rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần đã rất nhấn mạnh đến việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) “về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị” là để Đảng ta xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh.”

Tinh thần của Nghị quyết này và những nội dung liên quan đến Nghị quyết về việc “tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới” cần được lan tỏa rộng rãi. Điều này có ý nghĩa tạo sự đồng thuận, giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân thêm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng.

Kỳ vọng sự phát triển của đất nước

Tại hội nghị lần này, Trung ương đã thống nhất ban hành Kết luận về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”; thông qua Nghị quyết về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.”

Hội nghị Trung ương 6: Đảng viên kỳ vọng sự phát triển của đất nước ảnh 2Ngư dân tỉnh Phú Yên lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên theo quy định. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Đây được xem là những nhiệm vụ chính trị rất quan trọng có ý nghĩa chiến lược, cơ bản, lâu dài, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Theo ông Đào Tấn Lộc, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên, các nội dung kết luận và nghị quyết này là điều kiện quan trọng để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Trên cơ sở những định hướng lớn của quốc gia, với những tiềm năng, lợi thế riêng, tỉnh Phú Yên nên sớm triển khai thực hiện quy hoạch địa phương để xây dựng các trục giao thông, thủy lợi, vùng đô thị, khu kinh tế và khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…

Bên cạnh đó, tỉnh cần xúc tiến, thu hút những dự án lớn đầu tư vào khu kinh tế Nam Phú Yên để tạo thêm việc làm cho người lao động.

Hoàn thành được những nhiệm vụ này sẽ giúp Phú Yên bứt phá về phát triển kinh tế, góp phần xây dựng đất nước. Đây là những mục tiêu lớn hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 100 năm Ngày thành lập nước ta.

Với quyết tâm của Đảng, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, chúng ta kỳ vọng đất nước Việt Nam sẽ ngày càng hùng cường, thịnh vượng như mục tiêu Đại hội XIII của Đảng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục