Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước thực.

Nhiệt độ Trái Đất ấm lên làm thay đổi thời gian và khả năng dự báo về các trận lụt trong hơn 50 năm qua./.