Khong de thi sinh phai bo thi vi kho khan kinh te, dieu kien di lai hinh anh 1(Ảnh minh họa: TTXVN)

Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh được dự thi an toàn, không để thí sinh phải bỏ thi vì khó khăn về kinh tế, điều kiện đi lại hoặc do chịu ảnh hưởng của dịch bệnh. 

Đây là một trong những đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong văn bản gửi chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh/thành về việc phối hợp chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các tỉnh ban hành chỉ thị về tổ chức kỳ thi và công tác tuyển sinh năm 2023 tại tỉnh đồng thời thành lập ban chỉ đạo kỳ thi cấp tỉnh để chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, chính quyền các cấp phối hợp với sở giáo dục và đào tạo chuẩn bị và tổ chức tốt kỳ thi.

Các địa phương tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức ôn tập cho học sinh, xây dựng kế hoạch tổ chức thi và công tác tuyển sinh nghiêm túc, an toàn, lên các phương án dự phòng để ứng phó, xử lý các tình huống bất thường.

[Miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 cho 140 học sinh]

Sở giáo dục và đào tạo địa phương chuẩn bị chu đáo và triển khai tổ chức tốt hoạt động của các hội đồng thi tại tỉnh như bảo đảm về cơ sở vật chất, bố trí điểm thi, tập huấn cán bộ làm công tác thi…

Các sở ban, ngành, đoàn thể có liên quan và chính quyền các cấp thuộc quyền quản lý phối hợp, hỗ trợ ngành giáo dục địa phương tổ chức kỳ thi và công tác tuyển sinh. Trong đó, chú trọng công tác vận chuyển, bảo quản đề thi; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, thông tin liên lạc; cung cấp điện, nước ổn định; bảo đảm các quy định phòng dịch, vệ sinh, an toàn thực phẩm tại tất cả các địa điểm diễn ra hoạt động tổ chức kỳ thi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các tỉnh tăng cường thanh tra, giám sát, kiểm tra việc tổ chức thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh tại tỉnh, đảm bảo kỳ thi được tổ chức nghiêm túc, trung thực, khách quan, an toàn, tạo thuận lợi nhất cho thí sinh, đáp ứng yêu cầu Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Trước đó, Chính phủ cũng đã có chỉ thị yêu cầu các địa phương, các ban ngành, đoàn thể phối hợp, hỗ trợ tổ chức tốt Kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông./.

Phạm Mai (Vietnam+)