Trên thế giới, các tên tuổi như Facebook, Google, Amazon… trở thành nền tảng kinh tế số toàn cầu. Đồng thời, nó tạo ra những nền tảng nhỏ hơn phục vụ các doanh nghiệp SME trong hệ sinh thái chung.

Thời nay, Kinh tế nền tảng số là một bộ phận trong nền kinh tế góp phần tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi.

Theo ông Trần Thanh Hải, nguyên Giám đốc điều hành Be Group: ‘Đây là thời điểm để Việt Nam xây dựng Kinh tế nền tảng số và không thể bỏ lỡ cơ hội này. Chúng ta cần dịch chuyển từ việc đi làm thuê sang mức độ sáng tạo hơn để thế hệ sau có một nền tảng tốt hơn.'

Hạnh Nguyễn (Vietnam+)