Đánh giá về cuộc chiến chống COVID-19 trong một năm qua, nhà xuất bản sách tham khảo lâu đời nhất của Mỹ là Merriam-Webster đã lựa chọn từ "vaccine" là từ khóa của năm 2021, năm của các chiến dịch tiêm chủng trên diện rộng nhằm chống lại đại dịch COVID-19.

Trên trang web của Merriam-Webster, lượt tìm kiếm “vaccine” đã tăng 601% so với năm 2020, thời điểm nước Mỹ bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm vaccine vào tháng 12.  So với năm 2019, số lượt tìm kiếm từ này đã tăng tới 1.048%./.

(Vietnam+)