Nam Dinh: Trien khai co hieu qua viec quan ly chat thai y te hinh anh 1Thực hiện nghiêm việc phân loại rác góp phần nâng cao chất lượng xử lý rác thải y tế. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Trong 4 năm triển khai phong trào vệ sinh yêu nước, Sở Y tế tỉnh Nam Định đã triển khai thực hiện phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể có hiệu quả quy chế quản lý chất thài y tế, đảm bảo công tác phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế theo đúng quy định của Bộ Y tế.

[Vĩnh Long: Lồng ghép nhiều mô hình về chăm sóc sức khỏe]

Ngành y tế của tỉnh đã lồng ghép phong trào với việc khám và điều trị cho người bệnh; tuyên truyền cho người bệnh và người nhà người bệnh hiểu về việc giữ gìn môi trường bệnh viện. Các bệnh viện ký cam kết thực hiện môi trường không khói thuốc với Sở Y tế, Công đoàn ngành Y tế…

Để phong trào đi sâu rộng vào trong hoạt động đời sống hàng ngày, ngành y tế của tỉnh đã tổ chức nhiều phong trào như: Phát động các chương trình, phong trào như: Vệ sinh tay, hành trình hưởng ứng 10 triệu bàn tay sạch, bệnh viện vệ sinh, bệnh viện xanh sạch đẹp, đổi mới phong cách thái độ phục vụ người bệnh…

Bên cạnh đó, còn có các hoạt động như: Tổ chức lễ míttinh, ra quân vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải, tổ chức tổng vệ sinh môi trường cơ quan, đơn vị, trồng và chăm sóc cây xanh... Treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu có nội dung về môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, phong trào vệ sinh yêu ước, Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam tại trụ sở cơ quan, nơi làm việc...

Sở Y tế tỉnh đã in, phát hành nhiều tài liệu truyền thông về phong trào hoặc các nội dung liên quan đến phong trào như: Vệ sinh phòng chống dịch bệnh, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, an toàn vệ sinh lao động…

Ở các huyện thị và thành phố, nhiều poster, tờ rơi tuyên truyền về rửa tay với xà phòng phòng chống dịch bệnh; Poster, tờ rơi tuyên truyền hưởng ứng phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân với các tiêu đề: Hướng dẫn xây dựng, sử dụng và bảo quản các loại nhà tiêu; Hướng dẫn vay vốn ngân hàng chính sách xã hội để xây dựng công trình vệ sinh, nước sạch đã phát đến người dân.

Theo Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Nam Định Khương Thành Vinh, trong 4 năm qua, phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân đã được sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ y tế. Phong trào đã thực hiện đạt kết quả tốt và đi sâu vào nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội tạo ra sự lan tỏa trong nhận thức của mỗi cán bộ, viên chức và quần chúng nhân dân tạo dựng môi trường xanh, sạch đẹp góp phần vào chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong cả nước.

Nam Dinh: Trien khai co hieu qua viec quan ly chat thai y te hinh anh 2Thực hiện xử lý chất thải y tế theo đúng quy trình. (Ảnh: PV/Vietnam+)


Tuy nhiên, trong 4 năm triển khai phong trào vẫn còn khó khăn, tồn tại. Đó là kinh phí triển khai phong trào còn hạn hẹp chủ yếu là kinh phí trung ương cấp, kinh phí địa phương rất hạn chế.

Sở Y tế tỉnh Nam Định xác định mục tiêu trong giai đoạn 2017-2021 sẽ nâng cao nhận thức và đề cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội, từng gia đình và toàn xã hội trong việc triển khai các hoạt động vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân.

Sở Y tế cũng hướng tới việc phát động phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân bền vững; Tăng cường sự tham gia, phối hợp của các cấp, các ngành các tầng lớp nhân dân đối với công tác vệ sinh nâng cao sức khỏe nhân dân; Phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu về vệ sinh của các chương trình, dự án, phong trào có liên quan.

Vì vậy, ngành y tế tỉnh Nam Định sẽ tiếp tục phát động các phong trào thi đua cụ thể thiết thực phù hợp với từng giai đoạn và tình hình cụ thể tại địa phương; Thường xuyên vệ sinh môi trường, buồng bệnh, phân loại, thu gom và xử lý rác đảm bảo đúng quy định; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia tích cực các hoạt động vệ sinh môi trường tại nơi ở, nơi làm việc, khu dân cư mình sinh sống, không vứt rác thải bừa bãi./.

Thùy Giang (Vietnam+)