Nang cao hieu qua hoat dong cua cac hoi quan chung o Trung uong hinh anh 1Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ngày 15/5, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai Thông báo Kết luận số 158-TB/TW ngày 2/1/2020 của Ban Bí thư về “Tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới” đối với các hội quần chúng ở Trung ương do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Chủ trì Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh các văn bản của Đảng về hội quần chúng đều khẳng định vai trò các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Các hội phải làm tốt hai nhiệm vụ: nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao và nhiệm vụ do quần chúng mà hội đang tập hợp, đoàn kết giao.

Bà Trương Thị Mai yêu cầu các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ phải bám sát nội dung Thông báo Kết luận số 158-TB/TW của Ban Bí thư để điều chỉnh hoạt động, tổ chức cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ. Đồng thời, cần nâng cao hiệu quả hoạt động của hội gắn với vai trò đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, phát triển tổ chức, làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với các tầng lớp nhân dân.

Tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc thông báo nhanh về tình hình hoạt động các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Đại diện lãnh đạo các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đều khẳng định thông báo Kết luận số 158-TB/TW của Ban Bí thư là kết quả của việc tổng kết Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI một cách sâu sắc, toàn diện, chu đáo, trách nhiệm.

[Thủ tướng: Cần làm tốt công tác dân vận trên không gian mạng]

Đặc biệt, việc chuyển tên gọi từ các hội đặc thù sang các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cho thấy sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của các tổ chức này trong hệ thống chính trị, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, tạo đồng thuận xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền...

Đánh giá cao hoạt động của Ban Dân vận Trung ương và Hội đồng công tác quần chúng Trung ương trong nhiệm kỳ qua, nhiều đại biểu dự Hội nghị đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm triển khai hiệu quả Thông báo Kết luận số 158-TB/TW của Ban Bí thư như sớm thể chế hóa Thông báo Kết luận số 158-TB/TW, bổ sung, hoàn thiện pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của hội; đẩy nhanh việc xã hội hóa các dịch vụ công, chuyển giao cho các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đảm nhiệm…/.

Đỗ Bình (TTXVN/Vietnam+)