Các chuyên gia kiến nghị nên bỏ tục phóng sinh như một phong trào bởi việc phóng sinh này không có nhiều ý nghĩa trong việc đem lại sự sống cho các loài được phóng sinh mà còn tạo ra hệ lụy cho môi trường.

Thay vào đó, nên thực hiện đúng tinh thần của Phật giáo là làm việc thiện, không sát sinh, giúp đỡ những loài vật bị hoạn nạn./.

(Vietnam+)