Phóng viên quốc tế ăn bánh mì kẹp, túc trực tác nghiệp trên hè phố

Túc trực bên ngoài khách Metropole để đưa tin về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai, nhiều phóng viên quốc tế đã chọn ăn trưa bằng bánh mì kẹp.
Hùng Võ (Vietnam+)