Thứ Ba, Tháng Mười 24/10/2017

[Photo] Bảo tồn, trùng tu di sản kiến trúc cung đình ở Cố đô Huế

(Báo ảnh Việt Nam/Vietnam+) Bản in

Có một thời kỳ dài, nhiều công trình kiến trúc cung đình triều Nguyễn (1802-1945) ở Huế bị lãng quên, trở thành những phế tích hoang tàn, đổ nát vì thiên tai, bom đạn.