[Photo] Hoàng hoa sứ trình đồ - di sản tư liệu ký ức thế giới

“Hoàng Hoa sứ trình đồ” là cuốn sách miêu tả về một trong những hoạt động ngoại giao của Việt Nam và Trung Hoa trong thế kỷ XVIII, cụ thể là việc đi sứ của sứ bộ Việt Nam sang Trung Hoa.
(TTXVN/Vietnam+)