[Photo] Pháp rút quân khỏi Việt Nam sau Hiệp định Genève 1954

Hiệp định Geneve đã được ký kết buộc Pháp phải chấp nhận đình chiến trên toàn cõi Đông Dương, cam kết rút quân khỏi Đông Dương - dấu mốc quan trọng của sự nghiệp cách mạng và ngoại giao Việt Nam.
(TTXVN/Vietnam+)