[Photo] Tan hoang rung tu nhien cua du an nong-lam ket hop o Dak Nong hinh anh 1Tan hoang rừng tự nhiên trên lâm phần được giao cho HTX Hợp Tiến. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)
[Photo] Tan hoang rung tu nhien cua du an nong-lam ket hop o Dak Nong hinh anh 2Tan hoang rừng tự nhiên trên lâm phần được giao cho HTX Hợp Tiến. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)
[Photo] Tan hoang rung tu nhien cua du an nong-lam ket hop o Dak Nong hinh anh 3Rừng tự nhiên bị tàn phá, lấn chiếm trong sự bất lực của đơn vị chủ rừng và sự lúng túng của chính quyền địa phương. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)
[Photo] Tan hoang rung tu nhien cua du an nong-lam ket hop o Dak Nong hinh anh 4Rừng tự nhiên bị tàn phá, lấn chiếm trong sự bất lực của đơn vị chủ rừng và sự lúng túng của chính quyền địa phương. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)
[Photo] Tan hoang rung tu nhien cua du an nong-lam ket hop o Dak Nong hinh anh 5Rừng tự nhiên bị tàn phá, lấn chiếm trong sự bất lực của đơn vị chủ rừng và sự lúng túng của chính quyền địa phương. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)