[Photo] Tẩy độc khu vực nhà xưởng bị cháy của Công ty Rạng Đông

Bộ Tư lệnh Hóa học (Bộ Quốc phòng) là đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp tiến hành tẩy độc và hướng dẫn, giám sát toàn bộ quá trình thu gom, xử lý chất thải do vụ cháy Công ty Rạng Đông để lại.
(TTXVN/Vietnam+)