Soc Trang phan dau hoan thanh cac nhiem vu Nghi quyet Dai hoi de ra hinh anh 1Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành tại Đại hội. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc chiều 15/10.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2020-2025 với những mục tiêu phấn đấu: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân 5 năm tới đạt 8%; Sản lượng lúa đặc sản, chất lượng cao đến cuối nhiệm kỳ chiếm trên 80% sản lượng lúa toàn tỉnh; Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đến cuối nhiệm kỳ đạt trên 250 triệu đồng/ha (hiện nay là 185 triệu đồng/ha); Đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có 72 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, có 6 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 2-3%/năm; trong đó, giảm tỷ lệ hộ Khmer nghèo từ 3-4%/năm...

Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng nhất quán phương châm chỉ đạo trong suốt nhiệm kỳ 2020-2025 là “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đổi mới.” Với mục tiêu xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. Sóc Trăng tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Tỉnh đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; đưa tỉnh Sóc Trăng phát triển nhanh, bền vững. Tỉnh Sóc Trăng phấn đấu đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người bằng bình quân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

[Ông Lâm Văn Mẫn được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng]

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, tân Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng cho biết: Thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV là cơ sở quan trọng để tăng cường hơn nữa sự đoàn kết nhất trí, là niềm tin và nguồn cổ vũ to lớn đối với Đảng bộ, quân và dân tỉnh Sóc Trăng.

Tuy nhiên, quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội còn nhiều khó khăn, thử thách phía trước, đòi hỏi Đảng bộ, toàn quân, toàn dân Sóc Trăng phải nỗ lực phấn đấu với quyết tâm chính trị cao mới có thể hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra.

Soc Trang phan dau hoan thanh cac nhiem vu Nghi quyet Dai hoi de ra hinh anh 2Đồng chí Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)

Đồng chí Lâm Văn Mẫn kêu gọi toàn Đảng bộ, quân và dân Sóc Trăng, tăng cường đoàn kết, cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ cơ hội mới, phấn đấu đưa tỉnh Sóc Trăng phát triển nhanh, bền vững.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Ngay sau Đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức quán triệt sâu sắc kết quả và các văn kiện Đại hội; phát động các phong trào thi đua sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIV đi vào cuộc sống.

Như thông tin TTXVN đã đưa tin, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng khai mạc ngày 14/10, với sự tham dự của 346 đại biểu đại diện cho hơn 45.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đã bầu 51 ủy viên Ban Chấp hành khóa mới. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng khóa XIV đã bầu đồng chí Lâm Văn Mẫn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy; bầu 2 Phó Bí thư Tỉnh ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí; bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy./.

Trung Hiếu (TTXVN/Vietnam+)