Chủ đề

Giải cứu đội bóng Thái Lan

Ngày 23/6, 12 cầu thủ nhí và huấn luyện viên của đội bóng đá Thái Lan vào hang động tham quan và đã mất tích. Cuộc giải cứu vô cùng cam go "thần kỳ" đã được diến ra với sự tham gia tích cực của nhiều tổ chức trên thế giới. Ngày 2/7 đội bóng đã được tìm thấy, toàn đội đều còn sống, nhưng công tác giải cứu đưa ra khỏi hang là không đơn giản.