[Video] Người dân Ninh Thuận thiếu nước sinh hoạt do hạn mặn

Tình trạng khô hạn diễn ra gay gắt khiến phần lớn giếng đào cạn kiệt, giếng khoan có nước nhưng bị nhiễm mặn nặng khiến cho cuộc sống của hàng trăm hộ dân bị đảo lộn.
(Vnews)