Trong khi một số địa phương phát sinh thêm các ca F0 mới ở trong các khu cách ly tập trung thì tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang hơn 10 ngày nay không có ca nào.

Điều đáng nói Lục Nam là địa phương có số khu cách ly tập trung nhiều và số lượng cách ly tập trung cũng rất đông.

Vậy kinh nghiệm nào để Lục Nam kiểm soát tốt, không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung?/.

(Vnews/Vietnam+)