Tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam và trên toàn thế giới diễn biến phức tạp đã dẫn đến việc hàng loạt các trường học phải đóng cửa.

Trường Trung học phổ thông Đông Đô, Hà Nội đã chọn cho mình một hướng đi phù hợp với hoàn cảnh hiện nay của ngành giáo dục.

Ngay từ cuối năm 2019, trường đã xây dựng cổng thông tin điện tử dongdops.thanhedu.com và kịp thời xây dựng giáo án điện tử.

Qua đó thầy và trò trường Trung học phổ thông Đông Đô đã bắt nhịp được ngay kế hoạch đào tạo online và bước đầu đã đạt được những thành công nhất định./.

Nguyễn Hào (Vietnam+)