Tâm lý ưa thích con trai hơn con gái diễn ra tại một sổ quốc gia đã tiếp tay cho sự phát triển của vấn nạn lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới và dẫn tới sự “thiếu hụt" tới 140 triệu nữ giới.

Đây là nội dung của báo cáo Tình trạng dân số thế giới năm 2020 do Quỹ dân số thế giới (UNFPA) công bố ngày 17/7 tại Hà Nội.

Tại Việt Nam, bình đẳng giới đã có nhiều tiến bộ nhưng việc lựa chọn giới trên cơ sở định kiến giới vẫn diễn ra dai dẳng./.

 
(Vnews/Vietnam+)