Việt Nam - thành viên chủ động, tích cực với sự phồn vinh của ASEAN

24 năm qua, Việt Nam đã tích cực tham gia nhiều hoạt động, thúc đẩy mở rộng ASEAN, góp phần tăng cường đoàn kết, hợp tác và nâng cao vị thế quốc tế của ASEAN.
(TTXVN/Vietnam+)