Cuối năm 2019, dự án hợp tác Việt Nam-Mỹ về xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã chính thức được triển khai.

Sau hơn 1 năm thực hiện, dự án đã đạt được nhiều thành tựu to lớn thể hiện sự hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Mỹ trong khắc phục hậu quả chiến tranh, mang lại sự an toàn cho người dân và môi trường./.

(Vnews/Vietnam+)