Quân đội Trung Quốc. (Nguồn: chinanews.com)

Theo Reuters, ngày 28/3, tờ Quân Giải phóng của Trung Quốc đã đăng thông cáo trên trang nhất cho biết, quân đội nước này sẽ ngừng những cái gọi là các dịch vụ phải trả tiền trong vòng 3 năm.

Đây là động thái mới nhất của Bắc Kinh nhằm hiện đại hóa lực lượng vũ trang Trung Quốc trong bối cảnh nước này đang tiến hành một cuộc cải cách và đẩy mạnh chống tham nhũng.

Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã thông báo về quyết định trên từ tháng 11/2015, theo đó những hoạt động phi chủ chốt, như việc mở cửa các bệnh viện và khách sạn của quân đội cho người dân, sẽ bị chấm dứt.

Theo thông cáo trên nhật báo Quân Giải phóng, việc chấm dứt toàn bộ các dịch vụ phải trả tiền là "một nhiệm vụ chính trị quan trọng và tất cả các thành viên quân đội phải thực thi đầy đủ quyết định này". Tuy nhiên, một số dịch vụ thực hiện chức năng an ninh xã hội quan trọng sẽ được phép thực hiện theo một kế hoạch mới về phối hợp dân-quân sự.

Theo một thông tư được ban hành bởi Quân ủy Trung​ ương (CMC) - cơ quan do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đứng đầu, các lực lượng vũ trang nước này không được ký kết bất kỳ hợp đồng mới nào về các dịch vụ phải trả tiền. Tuy nhiên, những hợp đồng hiện nay được phép tiếp tục thực hiện đến khi mãn hạn.

Từ năm 1998, quân đội Trung Quốc đã bị cấm các hoạt động thương mại công khai, trừ một số trường hợp ngoại lệ./.