25 năm tái lập tỉnh: Vĩnh Phúc kiên định “đổi mới để phát triển”

Từ khi tái lập (1/1/1997) đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tận dụng mọi thuận lợi, thời cơ để kiên trì thực hiện mục tiêu xuyên suốt và nhất quán: đổi mới để phát triển.
(TTXVN/Vietnam+)