Thứ Năm, Tháng Mười Một 15/11/2018

93 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam: Những nẻo đường tác nghiệp

(TTXVN/Vietnam+) Bản in

Với vai trò tiên phong trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, báo chí Việt Nam có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng xã hội chủ nghĩa.