93 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam: Những nẻo đường tác nghiệp

Với vai trò tiên phong trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, báo chí Việt Nam có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng xã hội chủ nghĩa.
(TTXVN/Vietnam+)