Thông báo số 44/TB-TTr ngày 31/8/2018 của Thanh tra tỉnh Bạc Liêu, Kết luận thanh tra về việc “Thanh tra công tác đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng tài chính, mua sắm công tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lợi,” giai đoạn 2013-2017, cho thấy đơn vị này để xảy ra nhiều sai phạm, với số tiền kiến nghị thu hồi lên đến hàng trăm triệu đồng.

Các sai phạm tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lợi là công tác thu, chi tài chính chưa được cơ quan tài chính quan tâm quyết toán hàng năm kịp thời theo quy định; thu chi tài chính một số khoản chi chưa đảm bảo theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức và mở sổ theo dõi các nguồn kinh phí theo quy định tài chính hiện hành; việc theo dõi các khoản thu và trích lập 35% cải cách tiền lương từ nguồn thu khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế chưa đầy đủ, số tiền Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lợi còn phải trích cải cách tiền lương là hơn 2,2 tỷ đồng khi thanh, quyết toán với cơ quan tài chính theo quy định; Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lợi đã thực hiện một số khoản thu, chi chưa áp dụng theo định mức và hạch toán vào sổ sách kế toán theo quy định. Trong đó, chi phụ cấp trách nhiệm đối với Kế toán trưởng chưa đúng quy định với số tiền hơn 11 triệu đồng; chưa kê khai, đăng nộp với cơ quan thuế các khoản thuế theo quy định với số tiền hơn 15 triệu đồng; chi hỗ trợ cán bộ, viên chức tham quan du lịch, thu nhập tăng thêm, mua quà sai chế độ tài chính với số tiền hơn 134 triệu đồng.

Ngoài ra, Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lợi còn cho thuê bãi giữ xe chưa thực hiện đầy đủ vào sổ sách kế toán với số tiền hơn 39 triệu đồng; chi thu nhập tăng thêm chưa đúng quy định với số tiền hơn 44 triệu đồng. Về công tác mua thuốc điều trị và hóa chất, vật tư y tế: Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lợi đã mua trực tiếp theo giá thị trường 508 mặt hàng thuốc điều trị và 413 mặt hàng hóa chất, vật tư y tế ngoài kế hoạch phê duyệt với số tiền hơn 3,4 tỷ đồng là vi phạm quy định về đấu thầu mua thuốc và mua sắm tài sản.

Kết luận thanh tra còn cho thấy Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lợi đã mua bổ sung 441 mặt hàng thuốc điều trị và 227 mặt hàng hóa chất, vật tư y tế do sử dụng trong năm vượt kế hoạch với số tiền hơn 11,5 tỷ đồng là chưa phù hợp theo quy định về đấu thầu mua thuốc và mua sắm tài sản. Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lợi đã thanh toán 26 mặt hàng thuốc điều trị và 41 mặt hàng hóa chất, vật tư y tế vượt giá trúng thầu với số tiền hơn 36 triệu đồng. 

Đặc biệt, công tác quản lý đầu tư Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lợi có sai sót trong khối lượng, đơn giá, mã hiệu định mức và một số nội dung sai khác với tổng giá trị hơn 1,1 tỷ đồng (chủ đầu tư đã thu hồi và nộp vào Ngân sách Nhà nước theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước). “Hiện trạng một số hạng mục hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng hiện nay đã xuống cấp, hư hỏng, sụt lún,” nội dung Kết luận nêu rõ.

Từ những nội dung kết luận trên, Chánh Thanh tra tỉnh Bạc Liêu kiến nghị Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Lợi chỉ đạo Ban Giám đốc Trung tâm Y tế, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Lợi nghiêm túc thực hiện các kiến nghị, kết luận thanh tra theo quy định; chỉ đạo Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Vĩnh Lợi hướng dẫn, chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót trong công tác quản lý, sử dụng tài chính chưa đảm bảo theo quy định nhằm giúp Trung tâm Y tế khắc phục những tồn tại, hạn chế trên. Ủy ban Nhân dân huyện tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng tài chính, mua sắm công theo đúng quy định...

[Thanh tra phát hiện chi sai gần 100 tỷ đồng các chế độ bảo hiểm]

Về xử lý hành chính, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu kiến nghị Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Lợi, chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện; nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với Ban Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện (theo giai đoạn phụ trách).

Đối với Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lợi, kiểm điểm rút kinh nghiệm các cá nhân bộ phận tài chính kế toán, trách nhiệm chính là Kế toán Trưởng và Trưởng khoa Dược. Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Lợi nghiêm túc rút kinh nghiệm các cá nhân có liên quan được phân công, giao trách nhiệm quản lý dự án chưa chặt chẽ để xảy ra hạn chế, thiếu sót như kết luận Kiểm toán đã nêu.

Về mặt kinh tế, Thanh tra Nhà nước tỉnh Bạc Liêu kiến nghị, Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lợi có trách nhiệm thu hồi và nộp các khoản vi phạm với tổng số tiền hơn 237 triệu đồng về tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh, tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bạc Liêu. Đồng thời, Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lợi có trách nhiệm trích nộp cải cách tiền lương với số tiền hơn 2,2 tỷ đồng; thu hồi khoản chi thu nhập tăng thêm hơn 44 triệu đồng nộp vào tài khoản của đơn vị và hạch toán các khoản thu, chi nguồn sự nghiệp vào sổ sách kế toán theo quy định Luật Ngân sách Nhà nước.

Trước những sai phạm trên, ông Từ Minh Phúc - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Lợi - cho biết về trách nhiệm quản lý Nhà nước ở địa phương, huyện đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và đúng tinh thần theo Thông báo Kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Bạc Liêu. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo các đơn vị, tổ chức có liên quan kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm cá nhân, tập thể, để xảy ra sai phạm./.

Huỳnh Sử (TTXVN/Vietnam+)