Ban Kinh tế Trung ương ký kết Quy chế phối hợp công tác với TTXVN

Sáng 28/12, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương và Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác.
(TTXVN/Vietnam+)