Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch gặp Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

Bên lề Đối thoại Shangri-La tại Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đã gặp song phương với Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Bộ trưởng Quốc phòng Anh.
(TTXVN/Vietnam+)