Cach chuc Hieu truong Truong Dai hoc Dong Nai Tran Minh Hung hinh anh 1Trường Đại học Đồng Nai. (Ảnh: Đất Việt/Vietnam+)

Chiều 11/6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức triển khai quyết định số 1916/QĐ-UBND ngày 8/6/2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc thi hành kỷ luật đối với ông Trần Minh Hùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai.

Theo đó, căn cứ công văn số 1317-CV/TU ngày 31/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về việc xem xét kỷ luật hành chính đối với đảng viên vi phạm tại Trường Đại học Đồng Nai; ngày 8/6/2021, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định số 1916/QĐ-UBND về thi hành kỷ luật cách chức Hiệu trưởng Đại học Đồng Nai đối với ông Trần Minh Hùng.

Trước đó, vào tháng Tư vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức hết các chức vụ trong Đảng đối với ông Trần Minh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy (nhiệm kỳ 2015-2020), Hiệu trưởng Đại học Đồng Nai.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai xét thấy với vai trò Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Đại học Đồng Nai, ông Hùng đã buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên, dẫn đến nhiều tổ chức đảng và đảng viên sai phạm nghiêm trọng phải xử lý kỷ luật.

Ông Trần Minh Hùng còn chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về các sai phạm trong công tác tổ chức cán bộ, chuyên môn, quản lý sử dụng tài chính không đúng quy định của Đảng và Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí. Một số cá nhân chiếm đoạt kinh phí nhà trường với tính chất, mức độ, hậu quả rất nghiêm trọng.

[Ủy ban Kiểm tra tỉnh Đồng Nai xem xét, kỷ luật đảng viên có sai phạm]

Liên quan đến sai phạm tại Trường Đại học Đồng Nai, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai cũng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phạm Văn Thanh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai; khiển trách đối với ông Đinh Quang Minh, Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai.

Tiếp theo, thực hiện quy chế làm việc, ngày 21/5 vừa qua, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai Huỳnh Thanh Bình đã chủ trì cuộc họp để xem xét, kết luận một số nội dung: xem xét, quyết định thi hành kỷ luật ông Phan Văn Thanh, đảng viên, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Bí thư Chi bộ Quản lý 1, nhiệm kỳ 2017-2020, nguyên Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính, Trường Đại học Đồng Nai.

Cụ thể, ông Phan Văn Thanh trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở, Bí thư Chi bộ Quản lý 1, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính, Trường Đại học Đồng Nai đã có nhiều sai phạm trong tham mưu xây dựng và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ; hợp đồng, nghiệm thu, quyết toán gói thầu mua sắm tài liệu, giáo trình năm 2018, 2019; hợp đồng cho thuê tài sản công; quản lý nguồn thu, nhiệm vụ chi lớp chức danh nghề nghiệp và các dịch vụ đào tạo; kê khai, trích nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân không đúng quy định pháp luật; cá nhân lợi dụng chức vụ, vị trí công tác chiếm đoạt tiền thu học phí lớp chức danh nghề nghiệp và tiền tạm thu thuế thu nhập cá nhân trong thời gian dài. Các hành vi sai phạm của ông Phan Văn Thanh với tính chất, mức độ, hậu quả rất nghiêm trọng...

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Phan Văn Thanh bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng.

Cũng liên quan đến sai phạm của Trường Đại học Đồng Nai, ngày 20/5 vừa qua, tại Trường Đại học Đồng Nai, Thanh tra tỉnh Đồng Nai đã công bố quyết định thanh tra liên ngành việc chấp hành các quy định pháp luật về thu chi tài chính, việc trích, quản lý và sử dụng các quỹ, tình hình thực hiện nghĩa vụ ngân sách Nhà nước năm 2018-2019; Quyết định giám sát số 1604/QĐ-UBND về triển khai kế hoạch thanh tra nhằm chỉ ra những sai sót, hạn chế tại trường Đại học Đồng Nai để đơn vị khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới./.

Nguyễn Văn Việt (TTXVN/Vietnam+)