Nhận xét phiên chất vấn diễn ra sôi nổi, trách nhiệm, xây dựng, các đại biểu đặt câu hỏi thẳng thắn, sâu sắc, có tính thực tiễn cao, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, đây là lần thứ 2 trả lời chất vấn, Bộ trưởng Nội vụ có nhiều kinh nghiệm, nắm chắc tình hình, thực trạng những vấn đề bức xúc thuộc lĩnh vực quản lý của ngành, trả lời mạch lạc, rõ ràng, cầu thị và rất thẳng thắn nhận trách nhiệm trước Chính phủ và Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Bộ trưởng Nội vụ, các bộ, ngành liên quan tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của Quốc hội về đổi mới sắp xếp tổ chức của hệ thống các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập, Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã bảo đảm chặt chẽ theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

[Trả lời chất vấn: Bộ trưởng Công thương ''đi thẳng vào vấn đề nóng']

Chính phủ sớm tổng kết mô hình thí điểm việc hợp nhất các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ liên thông hoặc tương đồng do địa phương đăng ký hoặc theo nghị quyết của Quốc hội và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm túc và quyết liệt hơn nữa đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập để đạt được mục tiêu đề ra; xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các bộ, ngành, địa phương và Đề án tinh giản biên chế của bộ, ngành, địa phương theo lộ trình đến năm 2021.

[Điều kiện văn bằng, chứng chỉ quá nhiều: Bộ Nội vụ nhận khuyết điểm]

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ rà soát việc tinh giản biên chế đối với lĩnh vực giáo dục và y tế; sửa đổi, bổ sung định mức học sinh, giáo viên trên lớp, định mức nhân viên y tế trên số giường bệnh cho phù hợp theo từng vùng, bảo đảm mục tiêu có người học phải có giáo viên, có người bệnh phải có bác sĩ.

Năm 2019, cố gắng xử lý dứt điểm bất cập về hợp đồng đối với giáo viên và nhân viên y tế. Năm 2020 ban hành nghị quyết về tinh giản biên chế đối với ngành giáo dục và y tế.

Chính phủ tích cực đôn đốc hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong năm 2019, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục, gắn sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; có phương án lộ trình bố trí, sắp xếp, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, công chức dôi dư và những người hoạt động không chuyên trách.../

(TTXVN/Vietnam+)