Chủ tịch Quốc hội gặp mặt người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc

Chiều 14/6/2024, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2024.

ttxvn-hien mau4.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2024. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
ttxvn-hien mau1.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2024. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
ttxvn-hien mau2.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
ttxvn-hien mau5.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho đại biểu người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2024. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
ttxvn-hien mau6.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho đại biểu người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2024. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
ttxvn-hien mau7.jpg
Các đại biểu người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2024 tham dự buổi gặp mặt. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
ttxvn-hien mau12.jpg
Đại biểu Ma A Sà, tỉnh Lai Châu phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
ttxvn-hien mau8.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2024. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
ttxvn-hien mau9.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2024. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
ttxvn-hien mau11.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2024. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
ttxvn-hien mau10.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2024. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
ttxvn-hien mau3.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2024. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục