Chủ đề: 2 năm sau thảm họa kép ở Nhật

Siêu xà lan cập cảng Châu Á-TBD

Siêu xà lan cập cảng

Siêu xà lan Megafload sáng 17/5 cập cảng Onahama, thành phố Iwaki, tỉnh Fukushima sau hai ngày lênh đênh trên biển từ cảng Yokohama.
Siêu xà lan giải cứu Châu Á-TBD

Siêu xà lan giải cứu

Theo Công ty điện lực Tokyo, ngày 15/5, siêu xà lan Megafload có sứ mệnh tích trữ nước nhiễm xạ rời cảng Yokokama tới Fukushima.