Chủ đề: WikiLeaks

Chấn động với WikiLeaks Châu Mỹ

Chấn động với WikiLeaks

WikiLeaks vừa công khai 250.000 văn thư ngoại giao nội bộ của Mỹ có thông tin nhạy cảm về chủ nghĩa khủng bố và vấn đề hạt nhân.
"Còn nhiều tài liệu mật" Châu Mỹ

"Còn nhiều tài liệu mật"

Người phát ngôn Lầu Năm Góc khẳng định rằng chắc chắn số tài liệu mà WikiLeaks đang nắm giữ còn nhiều hơn con số đã công bố.