Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII thành công tốt đẹp

Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII thành công tốt đẹp với việc thông qua Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (sửa đổi), Nghị quyết Đại hội, ra mắt Ban Chấp hành TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
(TTXVN/Vietnam+)