Biến thể mới của COVID-19 đang khiến cả thế giới chao đảo. Khi các nhà khoa học đang chạy đua để giải mã biến thể Omicron, hàng loạt thuyết âm mưu đã "nhanh chân" chen vào các diễn đàn cộng đồng bằng những thông tin sai lệch.

Tuy nhiên, tất cả những thuyết âm mưu này đều đã bị cộng đồng khoa học bác bỏ./.

Lâm Phan - Diệp Linh (Vietnam+)