Rác thải bị đổ trộm tràn ra cả lòng đường tại Đại lộ Thăng Long. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)

Rác thải bị đổ trộm có nhiều loại nhưng chủ yếu là vật liệu xây dựng. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)

Công nhân Công ty MTV Môi trường đô thị Hà Nội thu dọn rác thải bị đổ trộm tại Đại lộ Thăng Long. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)

Công nhân Công ty MTV Môi trường đô thị Hà Nội thu dọn rác thải bị đổ trộm tại Đại lộ Thăng Long. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)