Ha Noi va Tap doan Dell hop tac xay dung thanh pho thong minh hinh anh 1Lễ ký kết giữa thành phố Hà Nội và Tập đoàn Công nghệ Dell. (Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh/TTXVN)

Ngày 8/6, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ký kết bản ghi nhớ về hợp tác chiến lược xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh với Tập đoàn Công nghệ Dell.

Ông Nguyễn Ngọc Kỳ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội và ông Ravi Bharadwaj, Phó Chủ tịch Ban Quản lý tổng hợp, bộ phận phát triển chiến lược và kinh doanh khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Nhật Bản của Dell Global B.V. (chi nhánh Singapore) đã ký kết bản ghi nhớ dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Văn Quý cùng đại diện các sở, ngành của thành phố Hà Nội.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, kiến trúc chính quyền điện tử và thành phố thông minh của Hà Nội phải đảm bảo phù hợp, thống nhất với “Khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam,” hướng dẫn xây dựng “Kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh” và “Định hướng về công nghệ thông tin và truyền thông trong xây dựng đô thị thông minh ở Việt Nam” đã được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

Bản ghi nhớ được ký kết với Tập đoàn Công nghệ Dell nhằm tạo ra một khuôn khổ tổng quát không ràng buộc để thúc đẩy phối hợp và hợp tác giữa các bên về xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh cho Thủ đô Hà Nội.

Theo đó, Tập đoàn Công nghệ Dell sẽ thông qua chi nhánh Singapore để tư vấn miễn phí cho thành phố Hà Nội về xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh; đồng thời tư vấn miễn phí về công nghệ thông tin cho các đối tác được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội lựa chọn tham gia xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh./.