Hoa Binh: 100% bai thi cham tham dinh trung khop voi ket qua ban dau hinh anh 1(Ảnh minh họa: Hồng Thái/TTXVN)

Ngày 23/7, theo tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng chấm thẩm định bài thi kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình đã hoàn thành công tác chấm thẩm định.

Kết quả 100% bài thi chấm thẩm định trùng khớp với kết quả chấm thi, không thay đổi điểm so với kết quả do Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình đã công bố ngày 11/7.

Hội đồng chấm thẩm định đã rút toàn bộ phiếu trả lời trắc nghiệm gốc các bài thi đạt từ 8,0 điểm trở lên đối với các môn thi trắc nghiệm để tổ chức chấm thẩm định.

Qua rà soát cho thấy, Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình đã thực hiện theo quy trình chấm thi của quy chế và hướng dẫn chấm thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo; có đủ các thành phần quy định gồm Ban Chấm thi, Ban Thư ký, các Tổ chấm thi, công an; công tác thanh tra, giám sát chấm thi thực hiện theo quy định.

Các phiếu trả lời trắc nghiệm gốc trong túi đựng bài thi, file ảnh gốc phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh trên máy tính bảo đảm đúng quy định. Các bài thi của học sinh đều đủ chữ ký của thí sinh và cán bộ coi thi.

[Kết quả chấm thẩm định tại Bến Tre trùng khớp kết quả công bố trước đó]

Tuy nhiên, Hội đồng chấm thẩm định cũng chỉ ra việc lập một số biên bản trong khi thực hiện các bước chấm thi trắc nghiệm còn sơ sài, Hội đồng cũng đã kiến nghị đối với Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình rút kinh nghiệm trong việc lập biên bản khi thực hiện các bước của quá trình chấm thi trắc nghiệm.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện các công việc của kỳ thi theo Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình tham mưu cho Ban Chỉ đạo thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 của tỉnh triển khai thực hiện việc rà soát, đánh giá công tác tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 theo Công văn số 3060/BGDĐT-QLCL ngày 20/7; công bố kết quả chấm thẩm định các bài thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 của Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình./.
Việt Hà (TTXVN/Vietnam+)