Ngày 4 và 5/3, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027. Hội

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung ương Đoàn tại Hà Nội và 10.000 điểm cầu địa phương tại trụ sở Đoàn cấp tỉnh, huyện, cơ sở. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có sự tham gia của đại diện Trung ương Đảng, Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn và lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn. Trên 700.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia trực tiếp tại các điểm cầu.

Trong khuôn khổ các ngày diễn ra hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên là các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn quán triệt về 5 chuyên đề trọng tâm, nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Kết thúc thời gian học tập và nghiên cứu, các đồng chí cán bộ đoàn sẽ tham gia trả lời 100 câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm trong 30 phút về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII trên ứng dụng di động Thanh niên Việt Nam.

Người tham gia kiểm tra trả lời đúng ít nhất 60/100 câu hỏi được ghi nhận hoàn thành việc nghiên cứu, học tập. Trả lời đúng dưới 60 câu hỏi tham gia kiểm tra lại tại các lần tiếp theo. Cán bộ đoàn, đoàn viên sau khi trả lời đúng từ 60 câu hỏi trở lên thì được ghi nhận là hoàn thành việc học và được cấp giấy chứng nhận điện tử hoàn thành việc học tập.

[Đại hội Đoàn XII: Ngày hội của khát vọng tuổi trẻ Việt Nam]

Hội nghị được tổ chức có ý nghĩa quan trọng, nhằm giúp các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới, quan trọng trong các Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Trên cơ sở đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội. Sự kiện cũng tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, thúc đẩy các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, ban tổ chức triển khai giới thiệu nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị đã nhấn mạnh về nội dung cuốn sách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về lý luận và thực tiễn đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam. Qua đó, góp phần giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên cả nước nhận thức, chủ động đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; củng cố niềm tin, thể hiện sự đồng tình, ủng hộ của thế hệ trẻ vào sự lãnh đạo của Đảng ta đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực./.

Phạm Mai (Vietnam+)