Huong dan hanh dong can thiet de phong chong COVID-19 tai truong hoc hinh anh 1Các trường học thực hiện vệ sinh, khử trùng phòng chống COVID-19. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), Liên đoàn Chữ thập đỏ quốc tế (IFRC) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã ban hành hướng dẫn những hành động cần thiết dành cho công tác phòng chống và kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trong trường học.

Hướng dẫn nhằm mục đích cung cấp hướng dẫn rõ ràng, mang tính hành động đối với việc vận hành trường học an toàn thông qua công tác phòng ngừa, phát hiện sớm và kiểm soát COVID-19 tại trường học và các cơ sở giáo dục khác.

Hướng dẫn đưa ra những cân nhắc quan trọng và bản liệt kê những mục cần kiểm tra trong thực tế để giữ an toàn cho các trường học. Ngoài ra, hướng dẫn tư vấn cho chính quyền quốc gia và địa phương về cách thích ứng và thực hiện các kế hoạch khẩn cấp cho các cơ sở giáo dục.

Trong trường hợp đóng cửa trường học, hướng dẫn này đề cập đến các khuyến nghị để giảm thiểu các tác động tiêu cực có thể xảy ra đối với việc học và phúc lợi của học sinh. Hướng dẫn giúp các trường học có kế hoạch rõ ràng để đảm bảo tính liên tục của việc học, trong đó có hình thức học tập từ xa như học trực tuyến, học qua đài phát thanh và truyền hình và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu cho tất cả học sinh.

[Bộ Giáo dục-Đào tạo thông tin về việc thu học phí và hỗ trợ học online]

UNICEF kêu gọi các trường học đang đóng cửa hãy giúp học sinh thông qua học tập từ xa nhằm hỗ trợ toàn diện cho học sinh. Nhà trường nên cung cấp cho trẻ em thông tin quan trọng về rửa tay và các biện pháp khác để bảo vệ bản thân và gia đình; tạo điều kiện hỗ trợ sức khỏe tinh thần; ngăn chặn sự kỳ thị và phân biệt đối xử bằng cách khuyến khích học sinh đối xử tốt với nhau và tránh những định kiến khi nói về virus corona.

Đối với các trường học vẫn hoạt động, để đảm bảo học sinh và phụ huynh vẫn được bảo vệ và thông báo, tài liệu này hướng dẫn cung cấp thông tin cho học sinh về cách tự bảo vệ mình; học sinh thường xuyên rửa tay, vệ sinh tốt nhất và được sử dụng các thiết bị vệ sinh; dọn dẹp và khử trùng các khuôn viên trường học, đặc biệt là các công trình nước và vệ sinh; tăng lưu lượng khí và thông gió.

Hướng dẫn mới cũng đưa ra lời khuyên và hữu ích danh sách những việc cần làm cho phụ huynh và người chăm sóc, cũng như bản thân trẻ em và học sinh.

Hướng dẫn này mặc dù rất cụ thể đối với các quốc gia đã xác nhận các trường hợp nhiễm COVID-19 nhưng vẫn phù hợp trong tất cả các bối cảnh khác. Giáo dục có thể khuyến khích học sinh trở thành những người ủng hộ việc phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh tại nhà, ở trường và trong cộng đồng của họ bằng cách hướng dẫn những người khác về cách ngăn chặn virus lây lan.

Các biện pháp do nhà trường thực hiện có thể ngăn ngừa sự xâm nhập và lây lan của COVID-19 do một số học sinh, nhân viên của nhà trường có khả năng đã bị phơi nhiễm virus, đồng thời giảm thiểu việc gián đoạn học tập cũng như bảo vệ học sinh, nhân viên nhà trường khỏi sự phân biệt đối xử.

Chi tiết hướng dẫn những hành động cần thiết dành cho công tác phòng chống và kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trong trường học có thể tham khảo tại link: https://uni.cf/3cuy7L8./.

Khuyến cáo những việc bé nên và không nên làm để phòng, chống dịch Covid-19:

Hồng Kiều (Vietnam+)