Thủy điện Hòa Bình. (Ảnh: Thanh Hải/TTXVN)

Ngày 26/7, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai ban hành Công điện 22 gửi Công ty Thủy điện Hòa Bình.

Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, để đưa dần mực nước hồ về mức quy định, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở thêm một cửa xả đáy vào lúc 9 giờ ngày 27/7; liên tục phát tối đa qua 8 tổ máy.

[Đảm bảo an toàn các hồ, đập công trình thủy điện mùa mưa lũ]

Tùy theo diễn biến của mưa lũ thượng nguồn,công ty có thể tiếp tục mở thêm các cửa xả đáy; tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu đập, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và các cơ quan có liên quan.

Hồi 17 giờ, ngày 26/7, mực nước hồ Hòa Bình ở cao trình 105,30m, lưu lượng đến hồ 3.980 m3/s, tổng lưu lượng xả 3.980 m3/s (gồm lưu lượng qua một cửa xả đáy và lưu lượng chạy qua máy phát điện)./.