Năng lượng tái tạo của Việt Nam phát triển nhanh nhất Đông Nam Á

Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị đã định hướng Chiến lược Phát triển Năng lượng Quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, góp phần tạo ra bước đột phá cho ngành Năng lượng Quốc gia.
(TTXVN/Vietnam+)