Nghệ An xuyên đêm lấy hơn 6.000 mẫu dịch tễ liên quan đến BN11634

Đây được coi là ca bệnh rất phức tạp có lịch trình dày đặc, đã tiếp xúc nhiều người trên địa bàn 7 xã Diễn Tân, Diễn Thịnh, Diễn Liên, Diễn Kim, Minh Châu, Diễn Trung, Diễn Cát ở huyện Diễn Châu.
(TTXVN/Vietnam+)