Chính phủ Nhật Bản ngày 10/3 đã đề nghị 3 thị trấn ở tỉnh Fukushima cho xây dựng các kho tạm chứa đất và rác thải nhiễm chất phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1.

Yêu cầu này được đưa ra trong cuộc họp tại Koriyama (tỉnh Fukushima) giữa chính phủ Nhật Bản, chính quyền tỉnh Fukushima và 8 thị trấn, làng mạc xung quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1. Tuy nhiên, không có chính quyền địa phương nào nói họ sẽ chấp nhận đề nghị này.

Trong cuộc thương lượng này, chính phủ Nhật Bản đã đề nghị 3 thị trấn Okuma, Fubata và Naraha xây dựng các kho chứa tạm thời và đề xuất để rác phát sinh trong thảm họa được thu hồi tại cơ sở xử lý tại thị trấn Tomioka.

Sau cuộc họp, Thị trưởng Nahara, ông Takashi Kusano nói với các nhà báo rằng “chúng tôi sẽ hợp tác dựa trên chính sách của nhà nước”, nhưng Thị trưởng Okuma, ông Toshitsuna Watanabe lại không hài lòng, cho rằng “quá trình xử lý chú trọng vào tốc độ hơn là chất lượng.”

Trong cuộc họp tháng 12 năm ngoái, Bộ trưởng môi trường Goshi Hosono đã chính thức yêu cầu xây dựng cơ sở chứa rác tạm thời ở nơi có nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1. Nhà máy điện hạt nhân này nằm ở 2 thị trấn Okuma và Fubata, trong khi thị trấn Naraha có nhà máy điện hạt nhân Fukushima 2.

Trong cuộc họp ngày 10/3, chính phủ Nhật Bản nói rằng sẽ “luật hóa” kế hoạch tiến hành xử lý dứt điểm rác thải nhiễm xạ tạm chứa tại các địa điểm bên ngoài tỉnh Fukushima trong vòng 30 năm. Chính phủ cũng thúc đẩy ý tưởng thành lập cơ sở nghiên cứu và phát triển khử chất phóng xạ tại khu vực ven bờ biển tỉnh Fukushima. Chính phủ có kế hoạch mua đất ở nơi các cơ sở chứa rác tạm thời sẽ được xây dựng.

Bộ trưởng môi trường Hosono và Bộ trưởng phụ trách tái thiết Tatsuo Hirano đã tham dự cuộc họp này. Ban đầu, các chính quyền địa phương dự kiến tổ chức cuộc họp ngày 26/2, nhưng đã bị hủy vì có 3 thị trưởng tẩy chay. Cuộc họp ngày 10/3 này do chính phủ Nhật Bản tổ chức./.

Minh Sơn (Vietnam+)