Sáng 22/3, tại Nhà máy thủy điện Sơn La, Bộ Công Thương tổ chức Lễ phát động trồng rừng bảo vệ môi trường thủy điện.

Đây là một trong những hoạt động trọng điểm thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội khóa 13 và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện.

Tham dự Lễ phát động và trồng cây có Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, lãnh đạo các Bộ Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, đại diện các cấp chính quyền, đoàn thể, nhân dân huyện Mường La (Sơn La)….

Tại Lễ phát động, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nêu rõ, việc thực hiện trồng rừng bảo vệ môi trường thủy điện là nhiệm vụ thiết thực thực hiện Nghị quyết số 11 của Chính phủ về tăng cường quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện, thực hiện quy định về trồng rừng thay thế diện tích chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp có rừng sang xây dựng các công trình thủy điện, đồng thời việc trồng cây cũng sẽ góp phần điều hòa nguồn nước, nâng cao hiệu quả vận hành các công trình thủy điện.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho biết, để phát triển các công trình thủy điện, từ năm 2006-2013 cả nước đã có 205 dự án thủy điện thuộc 27 tỉnh, thành thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp sang xây dựng thủy điện với diện tích gần 20.000ha.

Tuy nhiên, đến nay mới có 11 tỉnh phê duyệt phương án trồng rừng hoặc thu tiền để trồng rừng với diện tích khoảng 2.600 ha, mới đạt 13%. Như vậy, việc trồng bù rừng còn nhiều khó khăn, tồn tại và phải coi đây là nhiệm cụ hết sức cấp bách, trở thành mệnh lệnh ở các địa phương, các công trình, nhất là trong điều kiện biến đổi khí hậu đang diễn ra hết sức phức tạp hiện nay.

Phó Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư các dự án thủy điện thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ về việc trồng bù rừng thay thế diện tích chuyển sang xây dựng các công trình thủy điện. Bộ Công Thương rà soát, có biện pháp cần thiết về hoạt động điện lực với các dự án đã xây dựng mà chưa thực hiện trồng rừng thay thế, đóng phí dịch vụ môi trường.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các địa phương đôn đốc việc trồng rừng, đảm bảo dự án phải có phương án trồng rừng thay thế được phê duyệt.

Ông Phạm Lê Thanh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, mặc dù còn đang khó khăn trong việc huy động các nguồn vốn đầu tư các công trình điện nhưng tập đoàn này luôn thực hiện nghiêm túc công tác chi trả phí Dịch vụ môi trường rừng căn cứ vào sản lượng điện.

Riêng năm 2013 đã trả 1.148 tỷ đồng và dự kiến năm 2014 phí Dịch vụ môi trường rừng sẽ trả khoảng 1.192 tỷ đồng .

Để bảo vệ môi trường xung quanh các công trình thủy điện, EVN xác định việc trồng cây hoàn trả mặt bằng thi công, trồng bù rừng là góp phần phát triển hệ thống cây xanh và rừng phòng hộ đầu nguồn, chống xói mòn, vì an toàn sinh thái và cải thiện cảnh quan môi trường cho khu vực xây dựng thủy điện là trách nhiệm của EVN đối với cộng đồng.

Theo ông Phạm Lê Thanh, việc EVN tổ chức Lễ phát động trồng rừng bảo vệ môi trường thủy điện tại Nhà máy thủy điện Sơn La thể hiện rõ cam kết và hành động cụ thể của EVN đối với cộng đồng, đối với đất nước.

Hoạt động này sẽ được triển khai mạnh mẽ đối với các công trình thủy điện của EVN trên toàn quốc nhằm hiện thực hóa cam kết "Vì một môi trường bền vững." Đây sẽ là một trong những hoạt động trọng điểm của EVN trong năm 2014 và những năm tiếp theo.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cho biết trong những năm qua, các nhà máy thủy điện có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đóng góp cho hệ thống điện 48,99% công suất và 43,47% điện lượng.

Bên cạnh đó, các nhà máy thủy điện còn thực hiện tốt nhiệm vụ cắt lũ cho các dòng sông vào mùa mưa, cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp, đóng góp xứng đáng vào việc phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương.

Theo thống kê của Bộ Công Thương, tính đến nay trên cả nước có 50.950ha đất rừng phải chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang xây dựng thủy điện.

Căn cứ các Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm tra phê duyệt, tổng diện tích rừng trồng bù của các dự án thủy điện do EVN làm chủ đầu tư hoặc có cổ phần khoảng 9.660 ha./.

Mai Phương-Công Luật (TTXVN/Vietnam+)