Pho diem ky thi THPT quoc gia theo cac khoi thi dai hoc truyen thong hinh anh 1Thí sinh dự thi trung học phổ thông quốc gia. (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố phổ điểm các tổ hợp môn thi theo các khối thi truyền thống, gồm các khối A, B, C và D1.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổng điểm của các khối thi đều có phân phối tiệm cận gần tới phân phối chuẩn, điểm trung bình và trung vị của các khối thi gần như nhau. Tổng điểm theo các khối thi có độ phân tán cao, phân hóa tốt hơn so với tổng điểm theo các khối thi của năm 2017.

[Tra cứu điểm Thi trung học phổ thông quốc gia 2018]

Điểm trung bình của tổng điểm của các khối thi được phân tích đều lớn hơn 15.

Dưới đây là phổ điểm của các khối thi truyền thống.

Pho diem ky thi THPT quoc gia theo cac khoi thi dai hoc truyen thong hinh anh 2Phổ điểm khối A. (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Pho diem ky thi THPT quoc gia theo cac khoi thi dai hoc truyen thong hinh anh 3Phổ điểm khối A1. (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Pho diem ky thi THPT quoc gia theo cac khoi thi dai hoc truyen thong hinh anh 4Phổ điểm khối B. (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Pho diem ky thi THPT quoc gia theo cac khoi thi dai hoc truyen thong hinh anh 5Phổ điểm khối C. (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Pho diem ky thi THPT quoc gia theo cac khoi thi dai hoc truyen thong hinh anh 6Phổ điểm khối D. (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, phổ điểm của tất cả các môn thi, bài thi đều tiệm cận gần với phân phối chuẩn. Phổ điểm cho thấy điểm thi có sự phân hóa cao, điều này tạo điều kiện cho các trường đại học, cao đẳng xây dựng điểm chuẩn vào các ngành khác nhau.

Các môn Toán, Ngữ văn, Vật lý, Địa lý có điểm trung bình trong khoảng từ 5 đến 6 điểm. Các môn Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Tiếng Anh có điểm trung bình trong khoảng từ 4 đến 5 điểm

Các môn Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Địa lý, số lượng thí sinh có điểm trên trung bình đều trên 50%./. 
Phạm Mai (Vietnam+)