[Photo] Các chuyến hàng cứu trợ cả nước liên tục hướng về miền Trung

Những ngày này, bằng các loại phương tiện, nhiều đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân trên cả nước đã và đang vận chuyển số lượng lớn hàng hóa nhằm chung tay giúp đồng bào vùng lũ.
(TTXVN/Vietnam+)