[Photo] Đà Nẵng - Trung tâm kinh tế-xã hội lớn của miền Trung

45 năm sau ngày giải phóng, Đà Nẵng có những bước chuyển mình mạnh mẽ, đổi mới toàn diện, bền vững với mục tiêu trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước.
(TTXVN/Vietnam+)