[Photo] Hải Dương: Lễ cầu an và hội hoa đăng trên sông Lục Đầu

Lễ cầu an, hội hoa đăng nhằm tưởng niệm anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì Tổ quốc ở các triều đại; cầu siêu thoát cho vong hồn tướng sỹ nhà Trần tử trận trong các cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên Mông.
(TTXVN/Vietnam+)