[Photo] Kiểm tra, đo đạc chất lượng không khí quanh kho Rạng Đông

Sáng 30/8, các kỹ sư thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã đến phố Hạ Đình để đo chất lượng không khí sau vụ cháy Rạng Đông.
Sơn Bách (Vietnam+)